U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Bouwkosten
 


Bouwkostenmanagement

 

Wilt u uw project precies voltooien volgens het Programma van Eisen én binnen het vastgestelde budget? Dan kunt u een van onze bouwkostenmanagers inschakelen. Hij is van het initiatief tot en met de oplevering nauw betrokken bij uw project.

Met oog voor de eisen aan kwaliteit, tijd, organisatie en informatie van het bouwproces bewaakt hij het totale kostenverloop. Hij geeft u op elk moment inzicht, zodat u moeiteloos beleidsmatig kunt bijsturen. Zo nodig leggen we u alternatieven voor op een moment dat wijzigingen nog geen ingrijpende extra kosten veroorzaken.

Ook beoordelen wij meer- en minderkosten welke zich voordoen nadat het contract met de aannemer is gesloten. Deze ontstaan door planwijzigingen of onvolkomenheden in de contractstukken. Om ervoor te zorgen dat de aannemer u marktconforme prijzen verrekent, onderhandelen onze bouwkostenmanagers hierover voor u en adviseren u tegen welk bedrag u het meer- en minderwerk kunt opdragen.


Bouwkostenadvies


U wilt kundige adviezen op het juiste moment: een bouwkostenraming terwijl er nog geen streep op papier staat of een berekening hoeveel vierkante meters oppervlak u kunt verhuren. 
De Ruiter Bouwadvies & Calculatie adviseert u professioneel en onafhankelijk over het beste product en geeft u een bouwkostenadvies dat bij uw wensen en budget past.


Budgetraming

U wilt uiteraard zo snel mogelijk weten wat uw project gaat kosten. Dit kunnen wij u al redelijk nauwkeurig vertellen zodra u het eerste idee of een ruimtelijk en/of technisch programma van eisen heeft.

Om u inzicht te geven in de kosten, maken wij een budgetraming met elementprijzen. Deze raming is de basis om uw project financieel te kunnen sturen in de uitwerking.

Wij houden in de budgetraming rekening met uw programma van eisen en met de locatiegebonden kosten. Hoe nauwkeuriger uw programma is gedefinieerd, hoe nauwkeuriger wij de raming kunnen maken.


Haalbaarheidsanalyse
 

Al in een vroeg stadium wilt u weten of uw project kans van slagen heeft. Wij maken voor u een haalbaarheidsanalyse. Hierin bepalen we niet alleen de totale kosten van het project, maar berekenen we ook of het project economisch haalbaar is.

Op basis van de verwachte inkomsten berekenen wij het bruto aanvangsrendement. Dit vergelijken we met het verlangde rendement.
 
 
Elementenbegroting
 

Zodra u een ontwerp heeft van uw bouwproject, kunnen wij een elementenbegroting maken. Wij kijken daarbij naar de werkelijke uitgangspunten van een architect. Hoe gedetailleerder het plan, hoe nauwkeuriger de elementenbegroting. 
In deze fase van uw bouwproject vergelijken we het ontwerp met de budgetraming. Zo nodig sturen we het ontwerp bij.


Directiebegroting


Zodra uw project volledig is uitgewerkt in een bestek en bestektekeningen maken wij een zeer gedetailleerde begroting. Deze directiebegroting volgt in detail de omschrijving van het bestek, als laatste toets voor de aanbesteding.


Met deze begroting kan de inschrijfbegroting van de aannemer in detail worden vergeleken en beoordeeld. Bij een Europese aanbesteding is een directiebegroting zelfs noodzakelijk. Bij een mislukte (te hoge) aanbesteding moet er namelijk aangetoond worden dat de aanbieding niet marktconform is, om de besteding ongeldig te laten verklaren.


Inschrijfbegroting


Voor aannemers kunnen wij de inschrijfbegroting maken. Zo nodig verzorgen wij ook offerteaanvragen van onderaannemers en maken wij een
bouwplaatskostenbegroting.
Doordat wij inschrijfbegrotingen maken voor aannemers blijven we steeds op de hoogte van de actuele prijzen.


Beoordelen van een inschrijfbegroting


Wanneer u slechts één aannemer uitnodigt, moet u kunnen vertrouwen op marktconforme tarieven. Als onafhankelijke partij beoordeelt Basalt voor u of de hoeveelheden, prijzen en normen in begrotingen van aannemers reëel zijn.

Wanneer u meerdere begrotingen ter vergelijking aan ons voorlegt, maken we de verschillen inzichtelijk. We wijzen u bovendien op eventuele risico's in de prijsopgaven. Op die manier kunt u kiezen voor de meest optimale begroting.


Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?